Sunday, 7 May 2017

39. CARA KITA DINILAI

Tanpa disedari bahawa anda sedang dinilai oleh orang lain. Orang itu mungkin seorang pemimpin, pengurus, ketua, anak buah, rakan, ibu bapa, suami, isteri atau keluarga anda. Bagaimanakah cara yang sering digunakan untuk menilai anda. Pada umumnya terdapat tiga cara.

Pertama, kompetensi. Antaranya seperti berpengetahuan, berkemahiran, berpelajaran, bijak dan cekap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan.

Kedua, nilai-nila moral. Anda hendaklah memiliki dan mengamalkan nilai-nilai moral yang tinggi seperti amanah, ikhlas, beriman, taqwa, integriti, jujur, tidak melakukan maksiat seperti berzina, judi atau minum arak.

Ketiga, perhubungan. Ia meliputi hubungan interpersonal antara anda dengan seseorang seperti sering bertanya khabar, aktif dalam aktiviti yang dianjurkan untuk masyarakat atau organisasi, sentiasa hadir apabila dijemput ke majlis kenduri, kesyukuran atau perkahwinan.

Jika anda ingin dipandang tinggi dan disenangi serta mudah dinaikkan pangkat (jika anda merupakan seorang pekerja) maka anda perlulah memiliki dan mengamalkan ketiga-tiga elemen di atas.p

No comments:

Post a Comment